PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAWIADOMIENIE o III etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. ? stanowisko eksperta

Gorzów Wlkp., 24   września 2018 r.

PO IV WOS 1111.6.2018

 

ZAWIADOMIENIE

o III etapie konkursu na staż urzędniczy

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. – stanowisko eksperta

 

 

Komisja Konkursowa informuje, że do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.  zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 

L.p.

Nazwisko i imię

  1.  

Ulatowski Marcin

  1.  

Kuś Konrad

 

 

 

 

 

 

 

Komisja wyznaczyła termin III etapu konkursu – rozmowę kwalifikacyjną - na dzień

 

4 października 2018 r., godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.  

Kandydaci powinni zapoznać się z przepisami zawartymi w niżej wymienionych aktach prawnych:

  1. Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017.1767 j.t. ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2017.1206 j.t. ze zm.),
  3.  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur (Dz.U.2018.577 j.t.),
  4. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. MS.2016.83 z późn. zm.).

- akty prawne dostępne na stronie internetowej: www.rcl.gov.pl

 

                                                                                                Sekretarz Komisji:

Andrzej Majkut