PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

05.11.2018 - Ogłoszenie o naborze

Gorzów Wielkopolski,  05 listopada 2018 r.

PO IV WOS 1112.10.2018

 

OGŁOSZENIE

 

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. informuje, że do zatrudnienia na stanowisku sekretarza w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. (umowa o pracę na czas określony - w ramach zastępstwa) wytypowana została pani Izabela Werstak.

 

 

Osoby, które zgłosiły swoją kandydaturę na wymienione wyżej stanowisko, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w kadrach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.
(ul. Moniuszki 2, pok.20) lub dołączyć je do zgłoszenia na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. ogłoszony 31 października br. – o ile chcą przystąpić do konkursu.

 

Dokumentacja nieodebrana, będzie przechowywana zgodnie z obowiązującymi
w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. procedurami - przez 5 lat, a następnie komisyjnie zniszczona.

 

            ogCEoszenie_20181105.pdf      Ogłoszenie o naborze