PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAWIADOMIENIE o II etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., 29 listopada 2018 r.

PO IV WOS 1111.9.2018

 

ZAWIADOMIENIE

o II etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

 

Komisja Konkursowa informuje, że do II etapu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 1. Anna Michałowska
 2. Inga Burda
 3. Emilia Kamińska
 4. Paulina Kot
 5. Joanna Blady-Kowalska
 6. Anna Florczak
 7. Izabela Werstak
 8. Agnieszka Kasińska
 9. Dorota Ziemianin
 10. Justyna Szymaniak
 11. Monika Kozioł
 12. Magdalena Stranz
 13. Kinga Budny
 14. Kamila Pałczyńska
 15. Monika Sosnowska
 16. Aleksandra Łukasiewicz
 17. Marta Średniawa
 18. Natalia Rejniak
 19. Ewelina Kikut
 20. Iwona Pilars
 21. Katarzyna Marciniak
 22. Karolina Borowska

 

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 07 grudnia 2018 r. w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2.  i składać się będzie ze sprawdzianu ze znajomości przepisów na docelowym stanowisku oraz z wiedzy ogólnej (w formie pisemnej) oraz praktycznej znajomości obsługi sprzętu komputerowego.

Pierwsza część drugiego etapu konkursu dla wszystkich zakwalifikowanych kandydatów odbędzie się o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., przy ul. Moniuszki 2.  

 

Bezpośrednio po pierwszej części konkursu nastąpi sprawdzian praktycznej znajomości obsługi sprzętu komputerowego:

 

godz. 10.00 dla niżej wymienionych kandydatów:

 1. Anna Michałowska
 2. Inga Burda
 3. Emilia Kamińska
 4. Paulina Kot
 5. Joanna Blady-Kowalska
 6. Anna Florczak
 7. Izabela Werstak
 8. Agnieszka Kasińska
 9. Justyna Szymaniak
 10. Monika Kozioł
 11. Kamila Pałczyńska

 

 

godz. 11.00 dla niżej wymienionych kandydatów:

 1. Magdalena Stranz
 2. Kinga Budny
 3. Monika Sosnowska
 4. Aleksandra Łukasiewicz
 5. Marta Średniawa
 6. Natalia Rejniak
 7. Dorota Ziemianin
 8. Ewelina Kikut
 9. Iwona Pilars
 10. Katarzyna Marciniak
 11. Karolina Borowska.

 

Kandydaci powinni zapoznać się z przepisami zawartymi w niżej wymienionych aktach prawnych:

 • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016.177 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur (Dz.U. 2017.246 t.j.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2017.1206 t.j.)

 

Sekretarz Komisji

Jolanta Przybyło