PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAWIADOMIENIE o III etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., 07 grudnia 2018 r.

PO IV WOS 1111.9.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

o III etapie konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

 

Komisja Konkursowa informuje, że do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

  1. Ewelina Kikut
  2. Monika Sosnowska
  3. Emilia Kamińska
  4. Justyna Szymaniak
  5. Izabela Werstak
  6. Magdalena Stranz

 

Komisja wyznaczyła termin III etapu konkursu – rozmowę kwalifikacyjną – na dzień:

 

18 grudnia 2018 r. godz. 9.00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja w szczególności oceni umiejętności kandydata, dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

 

Kandydaci powinni zapoznać się z przepisami zawartymi Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. MS.2017.174 z późn. zm.).

 

 

Sekretarz Komisji

Jolanta Przybyło zarzadzenie_20181210.docx      Zarządzenie MS z 03.03.2016