PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

20190418 - Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu na stanowisko inspektora do spraw obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wielkopolski., dnia 18 kwietnia 2019 roku    

      PO IV WOS 1111.1.2019

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych

do kolejnych etapów konkursu na stanowisko inspektora do spraw obronnych

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Lp.

NAZWISKO

IMIĘ

1

Celka

Aleksander

2.

Rutkowska

Violetta

3.

Smilgin

Piotr

4.

Kowalski

Jarosław

5.

Wiliński

Jerzy

6.

Jabłoński

Jerzy

7.

Budzan

Tomasz

8.

Kołecki

Zbigniew

9.

Gwiazda

Grzegorz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu

 

  • II etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności i znajomości przepisów z zakresu obronności - odbędzie się :
  • 29 kwietnia 2019 roku o godzinie 900  dla kandytatów   1-5
  • 29 kwietnia 2019 roku o godzinie 1000  dla kandytatów  6-9

w sali komputerowej Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2.

 

  • III etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna, w tym ocena umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy - odbędzie się 29 kwietnia 2019 roku o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2.

 

Do III etapu konkursu zostanie zakwalifikowanych 5 kandydatów z najwyższą ilością punktów uzyskanych w etapie II.

 

                                                                  Sekretarz Komisji

                                                                     Pełnomocnik

ds. Ochrony Informacji Niejawnych

   Renata Papaj ogloszenie_20190418.pdf      Ogłoszenie