PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2019.07.22 - ZAWIADOMIENIE o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy, na docelowe stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 22 lipca 2019 roku

PO IV WOS 1111.2.2019                                      

 

 

ZAWIADOMIENIE

o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy, na docelowe stanowisko analityka kryminalnego

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

Komisja konkursowa informuje, że do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. – na docelowe stanowisko analityka kryminalnego  zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 

 

 1. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 

 

 1.      Katarzyna Szkudlarek,
 2.      Katarzyna Kołoszyc,
 3.      Olga Kronosz,
 4.      Anna Nowak,
 5.      Remigiusz Korajda,
 6.      Magdalena Skomra.

 

 1. Lista kandydatów warunkowo zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu - pod warunkiem uzupełnienia w terminie do 26 lipca 2019 roku braków formalnych (bezpośrednio w  Kadrach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.):

 

 1.     Karolina Szymala

- wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury konkursu.

 

 1.     Paulina Błoszyk

- wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury konkursu.

 

 1.    Patryk Maik

- odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów.

 

 1.    Kamila Komarnicka – Tatarynowicz

- oświadczenia kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 1.   Joanna Sołtysiak

- wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury konkursu.

 

 1. Robert Wiśniewski

- kserokopie świadectw, zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów potwierdzających doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności i uprawnienia.

 

 1. Mariusz Cieślak

- kserokopie świadectw, zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów potwierdzających doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności i uprawnienia.

 

 1.   Robert Kryński

- odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów.

 

 1. Olga Zielińska

- wniosek o dopuszczenie do konkursu ze wskazaniem sygnatury konkursu;

- odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów;

- kserokopie świadectw, zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów potwierdzających doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności i uprawnienia.

 

 

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 30 lipca 2019 roku o godz. 9.00,                        w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp., przy ul. Moniuszki 2, w sali komputerowej.

 

Drugi etap konkursu będzie praktycznym sprawdzianem umiejętności związanych         z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. 

 

 

                                                                                    Sekretarz Komisji

Naczelnik Wydziału IV       Organizacyjno – Sądowego

Prokuratury Okręgowej

w Gorzowie Wlkp.

Andrzej Majkut ogloszenie_20190722.pdf      Ogłoszenie