PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2019.08.20 - ZAWIADOMIENIE o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy, na docelowe stanowisko wspomagające pion orzeczniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 20 sierpnia 2019 roku

PO IV WOS 1111.3.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy, na docelowe stanowisko wspomagające pion orzeczniczy

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

Komisja konkursowa informuje, że do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. – na docelowe stanowisko wspomagające pion orzeczniczy zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 

 

 1. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 

 

 1. Monika Stasiak,
 2. Aleksandra Godlewska,
 3. Diana Bortnowska,
 4. Joanna Sołtysiak,
 5. Bartosz Mańkowski,
 6. Łukasz Surowiecki,
 7. Justyna Komańska,
 8. Urszula Matuszewska,
 9. Anna Zielińska,
 10. Aleksandra Łukasiewicz,
 11. Julita Derkacz.

 

 1. Lista kandydatów warunkowo zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu - pod warunkiem uzupełnienia w terminie do 30 sierpnia 2019 roku braków formalnych (bezpośrednio w  Kadrach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.):

 

 

 1.     Stanisława Nawrot  - życiorys lub CV.

 

 1.     Barbara Pietraszewska - odpis lub kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów.

 

 

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 9 września 2019 roku o godz. 9.00,                        w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp., przy ul. Moniuszki 2, w sali komputerowej.

 

Drugi etap konkursu będzie praktycznym sprawdzianem umiejętności związanych         z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku wspomagającym pion orzeczniczy                        w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. 

 

 

                                                                                    Sekretarz Komisji

WIZYTATOR

Prokuratury Okręgowej

Małgorzata Burzyńska

mb/mb

 

 

                                                                                                                 zawiadominie_20190820.pdf      Zawiadomienie