PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

20190909 - ZAWIADOMIENIE o zakwalifikowaniu do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy, na docelowe stanowisko wspomagające pion orzeczniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., dnia 9 września 2019 roku

PO IV WOS 1111.3.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

o zakwalifikowaniu do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy, na docelowe stanowisko wspomagające pion orzeczniczy

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

 

Komisja konkursowa informuje, że do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. – na docelowe stanowisko wspomagające pion orzeczniczy zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 

  1. Julita Derkacz,
  2. Justyna Komańska,
  3. Bartosz Mańkowski,
  4. Diana Bortnowska.

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 23 września 2019 roku o godz. 11.00, w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp., przy ul. Moniuszki 2, w sali nr 21.

 

W rozmowie kwalifikacyjnej Komisja będzie oceniała wiedzę ogólną kandydatów przydatną przy wykonywaniu zadań na docelowym stanowisku pracy.

Kandydaci powinni zapoznać się z przepisami zawartymi w niżej wymienionych aktach prawnych:

  1. Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019r., poz. 740 t.j.) ,
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2017.1206 j.t. ze zm.),
  3.  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur (Dz.U.2018. poz. 577 t.j.),
  4.  Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. MS.2017, poz. 174 tj.).

- akty prawne dostępne na stronie internetowej: www.rcl.gov.pl.

 

                                                                                    Sekretarz Komisji

WIZYTATOR

Prokuratury Okręgowej

Małgorzata Burzyńska zawiadomienie_20190909.pdf      Zawiadomienie