PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAWIADOMIENIE o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy, na docelowe stanowisko informatyka (0,5 etatu) w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

PO IV WOS 1111.5.2019                                      Gorzów Wlkp.,  15  listopada 2019 roku

 

 

ZAWIADOMIENIE

o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy, na docelowe stanowisko informatyka (0,5 etatu)  

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

Komisja konkursowa informuje, że do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczyw Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. – na docelowe stanowisko informatyka (0,5 etatu) zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 

 

  1. Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 

  1. Michał Sławiński,
  2. Adam Gutaj,
  3. Marcin Góralczyk.

 

 

  1. Lista kandydatów warunkowo zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu - pod warunkiem uzupełnienia w terminie do 22 listopada 2019 roku braków formalnych (bezpośrednio w  Kadrach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.):

 

 

  1.     Patryk Maik

 - wniosek o dopuszczenie do konkursu,

- odpis lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów,

- kserokopia świadectw, zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów potwierdzających doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności i uprawnienia.

 

  1.     Żaklina Zakrzewska

- kwestionariusz osobowy,

- oświadczenie o dotychczasowej niekaralności (druk na stronie PO).

 

  1. Stanisław Woronowicz

- wniosek o dopuszczenie do konkursu. 

 

 

 

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 roku o godz. 9.00,  w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp., przy ul. Moniuszki 2, w sali komputerowej.

 

Drugi etap konkursu będzie praktycznym sprawdzianem umiejętności związanych z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. 

 

 

                                                                                    Przewodniczący komisji:

 

 
 
 

Naczelnik

Wydziału Organizacyjno - Sądowego

Prokuratury Okręgowej

w Gorzowie Wlkp.

Andrzej Majkut

 

 

 

 

 

 

am/am

 

 

                                                                                                                Zawiadomienie_o_zakwalifikowaniu_do_II_etapu.pdf