PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim na docelowe stanowisko informatyka (0,5 etatu).

       PO IV WOS 1111.5.2019Lista kandydatów wybranych
na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim
na docelowe stanowisko informatyka (0,5 etatu).  
W dniu 11 grudnia 2019 roku Komisja Konkursowa, po zakończeniu trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim na docelowe stanowisko informatyka (0,5 etatu) wybrała:

1.    Pana Michała Słowińskiego.
 
Na listę rezerwową został zakwalifikowany:

1.    Pan Patryk Maik.

 


PROKURATOR OKRĘGOWY

Agnieszka Leszczyńska Lista_kandydatow.pdf