PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

20191219 - Lista kandydatów wybranych na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na stanowiska analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

PO IV WOS 1111.6.2018

 

 

Lista kandydatów wybranych

na staż urzędniczy

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na stanowiska analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

 

 

W dniu 18 grudnia 2019 roku Komisja Konkursowa, po zakończeniu
III etapu konkursu, na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. wybrała:

 

  1. Pana Mieczysława Krysztoforskiego – na stanowisko analityka kryminalnego ( stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy - 1 etat ),
  2. Pana Remigiusza Korajdę - na  stanowisko analityka kryminalnego  (stanowisko w połowie wymiaru czasu pracy - 0,5 etatu).

 

 

Na listę rezerwową został zakwalifikowany:

 

  1. Pan Bartosz Jancewicz.

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Agnieszka Leszczyńska