PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2017-07-14 UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim unieważnia z winy zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zapytanie ofertowe na: „Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

W zapytaniu nie określono skali białości i gramatury papieru kserograficznego. 20170714_Uniewaznienie_PO_VII_WB_262282017.doc