PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu PO VII WB 262.26.2017 pod nazwą "Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych oraz napraw kserokopiarek i faksów na potrzeby Prokuratury Okręgowej"

Nr sprawy: PO VII WB 262.26.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania  PO VII WB 262.26.2017 pod nazwą Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych oraz napraw kserokopiarek i faksów na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek jej podległych - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) wybrana została oferta firmy PUH AMBER Krzysztof Wolanicki z kwotą brutto 25.524,21 zł. 20170731_wybor_najkorzystniejszej_oferty.docx