PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu PO VII WB 262.22.2017 pod nazwą "Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp."

Gorzów Wlkp., 02.08.2017 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.22.2017

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania  PO VII WB 262.22.2017 pod nazwą „Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) wybrana została oferta Kancelarii radcy Prawnego K. Grzesiowski Gorzów Wlkp. z kwotą brutto 6.000,00 zł (1.000,00 zł miesięcznie).

 

Dziękujemy za złożenie ofert. 20170802_wybor_najkorzystniejszej_oferty.docx