PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o unieważnieniu postępowania PO VII WB 262.29.2017 pod nazwą "Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego"

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

          

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim unieważnia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zapytanie ofertowe na: „Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 20170820_uniewaznienie_PO_VII_WB_262292017.doc