PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAPYTANIE OFERTOWE - dzierżawa 3 szt. fabrycznie nowych kseropiarek

Gorzów Wielkopolski, dnia 19.10.2017 r.

PO  VII WB 262.39.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia ofert na dzierżawę w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U z 2017 poz.1 579/  3 szt. fabrycznie nowych kserokopiarek we wskazanych poniżej lokalizacjach:

1/ Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. (Wydz. I) ul. Chopina 52 –  1 szt.

2/ Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. (Wydz. II) ul. Chopina 52 – 1 szt.

3/ Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. (ul. Moniuszki 2) – 1 szt.

na okres 48 miesięcy od dnia podpisania umowy – nie później niż 15 listopada 2015 r.

 

Wariant I:

 

PARAMETRY I FUNKCJONALNOŚCI

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

OGÓLNE

 

TYP URZĄDZENIA

Urządzenie laserowe lub LED, monochromatyczne

FUNKCJE URZĄDZENIA

Kopiowanie, drukowanie, skanowanie

CZAS NAGRZEWANIA

Nie większy niż 25 sekund

PANEL OPERACYJNY

Dotykowy, o przekątnej nie mniejszej niż 25 centymetrów

DYSK TWARDY

O pojemności nie mniejszej niż 320 GB

PAMIĘĆ RAM

O pojemności nie mniejszej niż 2 GB

INTERFEJSY

Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0

POJEMNOŚĆ WEJŚCIOWA PAPIERU

Nie mniejsza niż 1200 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² realizowana przez przynajmniej 2 kasety oraz podajnik boczny

POJEMNOŚĆ WYJŚCIOWA PAPIERU

Nie mniejsza niż 500 arkuszy arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m²

CZAS REALIZACJI PIERWSZEJ KOPII

Nie większy niż 5 sekund

OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008

PODSTAWA

Dedykowana do modelu, na kółkach, pasująca kolorystycznie do modułu głównego urządzenia

KOPIARKA

 

PRĘDKOŚĆ KOPIOWANIA A4

Nie mniej niż 30 stron na minutę

KOPIOWANIE CIĄGŁE

W zakresie nie mniejszym niż 1 - 999 kopii

ZOOM

W zakresie nie mniejszym niż 25 - 400% w krokach co 1%

ROZDZIELCZOŚĆ KOPIOWANIA

600 dpi

SKANER ORAZ PODAJNIK ORYGINAŁÓW

 

MODUŁ SKANERA

Wbudowany skaner płaski (szybkowy) oraz automatyczny dwustronny podajnik oryginałów

POJEMNOŚĆ PODAJNIKA ORYGINAŁÓW

Nie mniejsza niż 100 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m²

PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA

Nie mniej niż 180 oryginałów A4 o gramaturze 80 g/m² w trybie dwustronnym w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi

FORMATY ZESKANOWANYCH PLIKÓW

Przynajmniej: PDF, PDF szyfrowany, JPEG, TIFF

ROZDZIELCZOŚĆ SKANOWANIA

W zakresie nie mniejszym niż: 100 - 600 dpi

DRUKARKA

 

MODUŁ DRUKU DWUSTRONNEGO

Wymagany wbudowany.

OBSŁUGIWANE FORMATY PAPIERU

A3, A4, A5, rozmiary niestandardowe, obsługiwane przez przynajmniej 2 kasety oraz podajnik ręczny

OBSŁUGIWANA GRAMATURA

W zakresie nie mniejszym niż 60 - 200 g/m²

ROZDZIELCZOŚĆ DRUKOWANIA

Nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi

JĘZYKI OPISU STRONY

Przynajmniej: PCL5, PCL6 oraz PostScript 3

KOMUNIKACJA I BEZPIECZEŃSTWO

 

PROTOKOŁY SIECIOWE

TCP/IP

PROTOKOŁY SKANOWANIA

Umożliwiające realizację skanu do folderu sieciowego oraz poczty e-mail.

NADPISYWANIE I SZYFROWANIE DANYCH DYSKOWYCH

Wymagane

WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE

 

MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII

Nie większe niż 1600 W

 

Wariant II:

 

PARAMETRY I FUNKCJONALNOŚCI

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

OGÓLNE

 

TYP URZĄDZENIA

Urządzenie laserowe lub LED, monochromatyczne

FUNKCJE URZĄDZENIA

Kopiowanie, drukowanie, skanowanie

CZAS NAGRZEWANIA

Nie większy niż 25 sekund

PANEL OPERACYJNY

Dotykowy, o przekątnej nie mniejszej niż 25 centymetrów

DYSK TWARDY

O pojemności nie mniejszej niż 320 GB

PAMIĘĆ RAM

O pojemności nie mniejszej niż 2 GB

INTERFEJSY

Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0

POJEMNOŚĆ WEJŚCIOWA PAPIERU

Nie mniejsza niż 1200 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² realizowana przez przynajmniej 2 kasety oraz podajnik boczny

POJEMNOŚĆ WYJŚCIOWA PAPIERU

Nie mniejsza niż 500 arkuszy arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m²

CZAS REALIZACJI PIERWSZEJ KOPII

Nie większy niż 4,5 sekund

OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008

PODSTAWA

Dedykowana do modelu, na kółkach, pasująca kolorystycznie do modułu głównego urządzenia

KOPIARKA

 

PRĘDKOŚĆ KOPIOWANIA A4

Nie mniej niż 40 stron na minutę

KOPIOWANIE CIĄGŁE

W zakresie nie mniejszym niż 1 - 999 kopii

ZOOM

W zakresie nie mniejszym niż 25 - 400% w krokach co 1%

ROZDZIELCZOŚĆ KOPIOWANIA

600 dpi

SKANER ORAZ PODAJNIK ORYGINAŁÓW

 

MODUŁ SKANERA

Wbudowany skaner płaski (szybkowy) oraz automatyczny dwustronny podajnik oryginałów

POJEMNOŚĆ PODAJNIKA ORYGINAŁÓW

Nie mniejsza niż 100 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m²

PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA

Nie mniej niż 180 oryginałów A4 o gramaturze 80 g/m² w trybie dwustronnym w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi

FORMATY ZESKANOWANYCH PLIKÓW

Przynajmniej: PDF, PDF szyfrowany, JPEG, TIFF

ROZDZIELCZOŚĆ SKANOWANIA

W zakresie nie mniejszym niż: 100 - 600 dpi

DRUKARKA

 

MODUŁ DRUKU DWUSTRONNEGO

Wymagany wbudowany.

OBSŁUGIWANE FORMATY PAPIERU

A3, A4, A5, rozmiary niestandardowe, obsługiwane przez przynajmniej 2 kasety oraz podajnik ręczny

OBSŁUGIWANA GRAMATURA

W zakresie nie mniejszym niż 60 - 200 g/m²

ROZDZIELCZOŚĆ DRUKOWANIA

Nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi

JĘZYKI OPISU STRONY

Przynajmniej: PCL5, PCL6 oraz PostScript 3

KOMUNIKACJA I BEZPIECZEŃSTWO

 

PROTOKOŁY SIECIOWE

TCP/IP

PROTOKOŁY SKANOWANIA

Umożliwiające realizację skanu do folderu sieciowego oraz poczty e-mail.

NADPISYWANIE I SZYFROWANIE DANYCH DYSKOWYCH

Wymagane

WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE

 

MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII

Nie większe niż 1600 W

 

 

Informacje dodatkowe:

Ø  urządzenie winno być zgodne z nowymi przepisami, które po 25 maja 2018 roku będą obowiązywać na mocy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), 

Ø  podczas wymiany gwarancyjnej dysku twardego – uszkodzony dysk pozostaje u zamawiającego,

Ø  po okresie dzierżawy, urządzenie pozostaje u zamawiającego jeżeli wartość wykupu nie będzie wyższa niż 3 500,00 zł brutto,

Ø  postulowany czas reakcji na wezwanie w przypadku awarii do 8 godzin roboczych,

Ø  udostępnienie na czas ewentualnej naprawy przekraczającej dwa dni robocze urządzenia zastępczego,

Ø  przeszkolenie co najmniej 2 pracowników obsługujących sprzęt,

Ø  serwis, konserwacje oraz materiały eksploatacyjne i zamienne leżą po stronie usługodawcy,

Ø  montaż urządzeń nie później niż na dzień 15 listopada br.

Ø  termin płatności wynosi do 21 dni od daty wystawienia faktury po jej otrzymaniu..

 

 

W ofercie proszę podać następujące dane:

Ø  cenę jednostkową netto i brutto za 1 stronę kopii formatu A 4,

Ø  miesięczny czynsz netto i brutto za dzierżawę urządzenia,

Ø  markę i model oferowanych urządzeń.

z podziałem według wydajności urządzeń , jeżeli w ofercie będą urządzenia o podanej wyżej prędkości drukowania.

 

 

Oferty cenowe oraz ewentualne zapytania proszę nadsyłać na jeden z podanych adresów do dnia  26 października br.

Ø  Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2 , 66-400 Gorzów Wlkp.

Ø  aleksandra.kaczmarek@prokuratura-gorzow.pl

Ø  fax  95 7392 065

  zapytanie_ofertowe_WB_262392017.pdf      Zapytanie ofertowe