PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Zmodyfikowane zapytanie ofertowe - Prowadzenie konserwacji i usług serwisowych celem utrzymania stałej sprawności następujących systemów: 1/ systemu sygnalizacji włamania, 2/ systemu ppoż., 3/systemu telewizji przemysłowej, 4/ systemu kontroli dostępu

      PO VII WB 262.41.2017

     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie konserwacji i usług serwisowych celem utrzymania stałej sprawności następujących systemów:

1/ systemu sygnalizacji włamania,

2/ systemu ppoż.,

3/ systemu telewizji przemysłowej,

4/ systemu kontroli dostępu

w poniższych lokalizacjach:

Ø  Prokuratura Okręgowa i Rejonowa – Gorzów Wlkp. ul. Moniuszki 2,

Ø  Prokuratura Okręgowa – Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52,

Ø  Prokuratura Rejonowa – Międzyrzecz ul. Wojska Polskiego 13 A,

Ø  Prokuratura Rejonowa – Sulęcin Pl. Kościelny 1,

Ø  Prokuratura Rejonowa – Słubice ul. Konstytucji 3-go Maja 6,

Ø  Prokuratura Rejonowa – Strzelce Kraj. ul Gorzowska 38

w systemie kwartalnym (raz na kwartał).

Okres świadczenia usługi wynosi 24 miesiące począwszy od 1 grudnia 2017 r.

Osobą upoważnioną do kontaktów z ramienia Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. jest Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych Pani Renata Papaj tel. 95 7392 007.

Oferty cenowe zawierające cenę brutto i netto w ujęciu kwartalnym i za okres 2 lat (8 kwartałów), według poszczególnych lokalizacji proszę przesłać do dnia 30 października br. na jeden z poniższych adresów:

Ø  Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.; 66-400 Gorzów Wlkp.;                         ul. Moniuszki 2,

Ø  fax 95 7392 065,

Ø  e-mail: aleksandra.kaczmarek@prokuratura-gorzow.pl

 

Płatność za usługę nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołami przeglądów. PO_VII_WB_262_41_2017_zmodyfikowane_zapytanie_ofertowedocx.docx

 PO_VII_WB_262_41_2017_zmodyfikowane_zapytanie_ofertowepdf.pdf