PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gorzów Wlkp., 31.10.2017 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.39.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania          PO VII WB 262.39.2017 pod nazwą „Dzierżawa 3 szt. fabrycznie nowych kserokopiarek” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), biorąc pod uwagę możliwości finansowe, Zamawiający wybrał następujące oferty:

- w wariancie I wybrana została oferta firmy Konica Minolta Bussines Solutions Polska Sp. z o. o. z kwotą brutto 20.698,56 zł (2 szt.);

- w wariancie II wybrana została oferta firmy Arcus S. A. z kwotą brutto 28.867,47 zł         (1 szt.).

 

Łączna kwota zamówienia wynosi (2 szt. Wariant I i 1 szt. Wariant II): 70.264,59 zł brutto.