PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Gorzów Wlkp., 15.11.2017 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.38.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu PO VII WB 262.38.2017 pod nazwą "Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego "- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Termin został przesunięty na dzień 17.11.2017 r. zmianaterminuskCEadniaofertII.pdf