PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAPYTANIE OFERTOWE - 1 szt. fabrycznie nowej kserokopiarki

Gorzów Wielkopolski, dnia 23.11.2017r.

 PO  VII WB 262.49.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na zakup wraz z dostawą i montażem w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U z 2017 poz.1 579/  1 szt. fabrycznie nowej kserokopiarki w poniżej lokalizacji:

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. (Wydz. II) ul. Chopina 52 (II piętro).

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu w załączeniu.

Termin dostawy – nie później niż 20 grudzień 2017 r.

Informacje dodatkowe:

Ø  urządzenie winno być zgodne z nowymi przepisami, które po 25 maja 2018 roku będą obowiązywać na mocy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), 

Ø  podczas wymiany gwarancyjnej dysku twardego – uszkodzony dysk pozostaje u zamawiającego,

Ø  postulowany czas reakcji na wezwanie w przypadku awarii do 8 godzin roboczych,

Ø  udostępnienie na czas ewentualnej naprawy przekraczającej dwa dni robocze urządzenia zastępczego,

Ø  przeszkolenie co najmniej 2 pracowników obsługujących sprzęt,

Ø  termin płatności wynosi do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury wraz z protokołem odbioru i uruchomienia kserokopiarki.

W ofercie proszę podać następujące dane:

Ø  cenę jednostkową netto i brutto,

Ø  markę i model oferowanego urządzenia.

Ø  termin dostawy i przekazania sprzętu.

Ø  termin i warunki gwarancji.

Oferty cenowe oraz ewentualne zapytania proszę nadsyłać na jeden z podanych adresów do dnia  30 listopada br.

Ø  Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2 , 66-400 Gorzów Wlkp.

Ø  aleksandra.kaczmarek@prokuratura-gorzow.pl

Ø  fax  95 7392 065

  specyfikacja_WB_262492017.pdf      Specyfikacja techniczna

 zapytanie_ofertowe_WB_262492017.pdf      Zapytanie ofertowe