PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

odpowiedzi na pytania - Zakup wraz z dostawą i montażem 1 szt. kserokopiarki dla Wydz. II PO Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52

Gorzów Wielkopolski, dnia 28.11.2017 r.

PO VII WB 262.49.2017

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W trakcie toczącego się postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) pn. „Zakup wraz z dostawą i montażem 1 szt. kserokopiarki dla Wydz. II PO Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 27.11.2017 r.

 

PYTANIE  1:

„Czy Zamawiający wraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o pojemności dysku twardego 250GB, ale będzie to standardowy dysk twardy SATA? Nie wpłynie ani na funkcjonalność zaproponowanego urządzenia ani nie wpłynie na komfort pracy.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

 

PYTANIE  2:   

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o czasie realizacji pierwszej kopii nie większej niż 5,4 sekundy. Zmiana ta nie wpłynie ani na funkcjonalność zaproponowanego urządzenia ani nie wpłynie na komfort pracy, a spowoduje wzrost ceny proponowanego urządzenia.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

 

PYTANIE 3:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o prędkości kopiowania 30 stron A4 i 15 stron A3?. Zmiana ta nie wpłynie ani na funkcjonalność zaproponowanego urządzenia ani nie wpłynie na komfort pracy.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 3:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę, ale preferowane będą urządzenia z większą prędkością kopiowania.

 

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE TERMIN SKŁADANIA OFERT NIE ULEGA ZMIANIE. odpowiedzi_WB_262492017.pdf      Odpowiedzi na pytania