PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2017-12-04 Wybór najkorzystniejszej oferty

Gorzów Wlkp., 04.12.2017 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.49.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania          PO VII WB 262.49.2017 pod nazwą "Zakup wraz z dostawą i montażem 1 szt. kserokopiarki dla Wydz. II PO Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52" - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), na które Zamawiający planował przeznaczyć 11.916,80 zł, jako jedyna spełniająca wymagania techniczne wybrana została oferta firmy Arcus S. A. z kwotą brutto 10.178,25 zł. 20171204wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf