PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAPYTANIE OFERTOWE

PO VII WB 262.52.2017

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na „Zakup niszczarek firmy HSM - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. – t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

 

  1. Niszczarka firmy HSM B 22 – szt.9
  2. Niszczarka firmy HSM B 26 – szt.1
  3. Niszczarka Firmy HSM B32 – szt.2

 

Niszczarki należy dostarczyć do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. ul Moniuszki 2.

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Cena jednostkowa niszczarki nie może przekroczyć 3499,00zł brutto.

 

Termin realizacji zamówienia: 20 grudnia2017r.

 

Płatność przelewem w ciągu 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

 

 

Osobą upoważnioną do kontaktów jest: Pan Krzysztof Sanocki tel. 95 7-39-20-69

 

Oferty cenowe proszę nadesłać do dnia 12 grudzień  2017r. na adres:

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.,

lub faksem 95 7392 065,

lub drogą elektroniczną na e-mail: aleksandra.kaczmarek@prokuratura-gorzow.pl PO_VII_WB_262_52_2017_zapytanie_ofertowe.pdf