PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 08.12.2017 r.

 

 

 

PO VII WB 262.52.2017

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W trakcie toczącego się postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pn. „Zakup niszczarek firmy HSM” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

 

 

PYTANIE  1:

„Jakie stopnie tajności powinny mieć niszczarki?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:

1. HSM Securio B22 ścinek 3,9 x 30mm P-4 / T-4 / E-3 / F-1 x 8szt.

2. HSM Securio B22 ścinek 1,9 x 15mm P-5 / T-5 / E-4 / F-2 x 1 szt.

3. HSM Securio B26 ścinek 4,5 x 30mm P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 x 1szt.

4. HSM Securio B32 ścinek 4,5 x 30mm P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1 x 2 szt.

 

 

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE TERMIN SKŁADANIA OFERT NIE ULEGA ZMIANIE. odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_07_12_2017.pdf