PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Remont instalacji: 1/ systemu sygnalizacji pożaru, 2/ systemu sygnalizacji włamania i napadu, 3/ kontroli dostępu w budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

Gorzów Wielkopolski, dnia 05.01.2018 r.

PO VII WB 262.53.2017

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W trakcie toczącego się postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) pn. „Remont instalacji: 1/ systemu sygnalizacji pożaru,  2/ systemu sygnalizacji włamania i napadu, 3/ kontroli dostępu w budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie; Plac Kościelny 1” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

 

 

PYTANIA:

Projektant w opisie do projektu posługuje się nazewnictwem sygnalizator akustyczno głosowy, w schemacie ideowym sygnalizator głosowy, jaki scenariusz przewiduje projektant z chwilą alarmu II stopnia?

Jaki sygnalizator przewiduje zastosować na zewnątrz?

Jaki sygnalizator przewiduje zastosować wewnątrz?

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Elementami składowymi systemu są:

- czujki dymu, 

- moduły we/wy

- dodatkowe wskaźniki zadziałania,

- ręczne ostrzegacze pożarowe,  

- sygnalizatory głosowe wewnętrzne,

- sygnalizatory optyczno głosowe zewnętrzne

 

W przypadku powstania pożaru centrala SAP winna realizować następujące wysterowania:

- sygnalizacja głosowa w strefie pożarowej, w której powstał pożar,

- wyłączenie dopływu gazu do kotłowni,

- przesłanie informacji o pożarze za pomocą monitoringu do PSP - opcjonalnie,

- otwarcie wszystkich drzwi objętych kontrolą dostępu

 

Powiadomienie  komendy  Państwowej  Straży  Pożarnej,  będzie  mogło  być  realizowane

przez  przekazanie  sygnałów  poprzez  UTA  instalowane  przez  firmę  uprawnioną  do

powyższych czynności.

 

 

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE PRZESUNIETY NA DZIEŃ 09.01.2018 r. odpowiedzi_WB_262532017.pdf      Odpowiedzi na pytania