PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAPYTANIE OFERTOWE

PO VII WB 262.6.2018

     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., zaprasza do złożenia oferty  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1564, ze zmianami) na zakup następującego sprzętu informatycznego:

1.     Komputer stacjonarny Fujitsu D556 (VFY:D5562P45SOPL) – 7 szt.

2.     Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2016 – 7 szt.

3.     Monitor IYAMA XB2283HSU-B1DP – 22 szt.

4.     Kvm ATEN CS22D – 8 szt.

 

Oferty cenowe zawierające:

a/ cenę brutto i netto oddzielnie dla poszczególnych sprzętów (koszt dostawy obciąża dostawcę) – waga ceny 100%,

b/ okres gwarancji,

c/ termin dostawy ( termin oczekiwany wynosi 30 dni).

proszę przesłać do dnia 9 lutego br. na jeden z poniższych adresów:

Ø  Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.;  66-400 Gorzów Wlkp.; ul. Moniuszki 2,

Ø  fax 95 7392 065,

Ø  e-mail: aleksandra.kaczmarek@prokuratura-gorzow.pl

Płatność nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i zamówionego sprzętu ( dostawa do siedziby zamawiającego).

Załącznikiem do faktury winien być protokół przekazania sprzętu.

Osobą do kontaktów w zakresie parametrów sprzętu jest Pan Adam Bernatowicz. (tel. 95 7392 086)

  zapytanieofertowe.pdf