PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

pytania i odpowiedzi do postępowania o sygn. PO VII WB 262.12.2018

Gorzów Wielkopolski, dnia 27.03.2018 r.

PO VII WB 262.12.2018

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W trakcie toczącego się postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

 

 

PYTANIE  1:

„Pozycja nr 17 – proszę o wyjaśnienie czy w tej pozycji należy podać cenę jednostkową za opakowanie (2 sztuki w opakowaniu) czy za sztukę tonera, ponieważ Zamawiający w tej pozycji podał wydajność tonera 6.800 stron, która dotyczy opakowania a nie sztuki?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:

Zamawiający informuje, że w pozycji nr 17 należy podać cenę za opakowanie (2 sztuki w opakowaniu).

 

PYTANIE 2:

„Pozycja nr 44 i 45 – proszę o informację czy w tych pozycjach należy wycenić zespoły obrazujące z wywoływaczem czy bez wywoływacza?”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2:

Zamawiający informuje, że w pozycjach 44 i 45 należy wycenić zespoły obrazujące z wywoływaczem.

 

PYTANIE 3:

Pozycja nr 51 – proszę o informację czy w tej pozycji należy wycenić zespół obrazujący czy toner do urządzenia Lexmark MX810DB, ponieważ wydajność wpisana jest dla tonera a bęben jest poniżej w pozycji nr 52 i ma wpisaną prawidłową wydajność dla bębna.”

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 3:

Zamawiający informuje, że w pozycji nr 51 należy wycenić toner.

 

PYTANIE 4:

Pozycja nr 53 – proszę o informację czy w tej pozycji należy wycenić zespół obrazujący czy toner do urządzenia Lexmark MX410DE, ponieważ wydajność wpisana jest dla tonera a bęben jest poniżej w pozycji nr 54 i ma wpisaną prawidłową wydajność dla bębna.”

ODPOWIEDŹ NA PYT. 4:

Zamawiający informuje, że w pozycji nr 53 należy wycenić toner.

 

 

W ZWIĄZKU Z BŁĘDAMI DOTYCZĄCYMI POZYCJI 51 I 53 ZAMAWIAJĄCY WRAZ Z PYTANIAMI I ODPOWIEDZIAMI PUBLIKUJE POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO CZYLI KALKULACJĘ CENY OFERTY. JEDNOCZEŚNIE ZAŁĄCZNIK NR 2 OPUBLIKOWANY NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO DNIA 23.03.2018 R. STAJE SIĘ NIEAKTUALNY.

 

 

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE TERMIN SKŁADANIA OFERT NIE ULEGA ZMIANIE. odpowiedzi_PO_VII_WB_262122018.pdf      Odpowiedzi na pytania

 zal_2_PO_VII_WB_262122018_27032018.xls      Poprawiony załącznik nr 2