PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 03.04.2018 r.

PO VII WB 262.12.2018

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

           Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim unieważnia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zapytanie ofertowe na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. uniewaznienie_PO_VII_WB_262122018.pdf      Unieważnienie zapytania