PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2018-05-16 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W trakcie toczącego się postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) pn. „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

 

 

PYTANIE  1:

W Zapytaniu Ofertowym w pkt 4 ppkt 4.4 przedstawiono wytyczne dot. wykonywania przedmiotu zamówienia:

4.4 „w cenie za jednorazowe udostępnienie pomieszczenia do przeprowadzenie sekcji zwłok ludzkich należy uwzględnić, m.in. udostępnienie urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia sekcji oraz zapewnienie pomocy fachowej przy wykonywaniu usługi, tj. technika (laboranta) sekcyjnego:”.

 

Co należy rozumieć przez fachową pomoc laboranta sekcyjnego, jaki jest zakres jego obowiązków?

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1:

Technik sekcyjny asystuje lekarzowi patologowi przy sekcji zwłok dokonując czynności technicznych na jego zlecenie, w tym udziela pomocy w otwarciu zwłok i zaopatruje zwłoki po sekcji.

 

PYTANIE 2:

W Zapytaniu Ofertowym w pkt 2 ppkt b) i ppkt e) wspomniano o usłudze przewozu szczątków oraz usłudze przechowywania szczątków.

 

Co należy rozumieć pod pojęciem "SZCZĄTKI"?

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 2:

Zamawiający informuje, że pod pojęciem „SZCZĄTKI” należy rozumieć fragmenty ciała lub szkieletu nie będące zwłokami. odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_15052018.pdf