PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2018-05-17 ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

           

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia w trybie art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przeprowadzania badań lekarskich wstępnych, okresowych oraz kontrolnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim i jednostek jej podległych.

Zamówienie dotyczy 24 miesięcy od podpisania umowy. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usług: 01.07.2018 r.

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zastrzega sobie następujący warunek: lekarz medycyny pracy świadczący usługę na rzecz Prokuratury nie może być sądownie karany oraz nie może toczyć się wobec niego postępowanie karne.

Zapytanie ofertowe dotyczy 182 osób z prokuratur okręgu gorzowskiego (dane na dzień zapytania ofertowego), w tym:

 • 79 prokuratorów,
 • 103 pracowników prokuratury (w tym 7 kierowców).

Zapytanie ofertowe dotyczy badań z podziałem na:

 • płeć (kobieta, mężczyzna),
 • wiek (do 40 lat włącznie, powyżej 40 lat),
 • badania podstawowe, badania dodatkowe dla kierowców i badania dodatkowe dla osób kierujących samochodem prywatnym do celów służbowych oraz w zależności od możliwości finansowych zamawiającego inne badania dodatkowe (zastrzegamy sobie możliwość rezygnacji z niektórych badań dodatkowych),
 • dni tygodnia i godziny, w których badania  będą wykonywane, będą uwzględniać dni
  i godziny urzędowania Prokuratury (poniedziałek-piątek 715-1515), wskazana jest możliwość wcześniejszego rejestrowania się na konkretną godzinę.

Wykonawca musi być uprawniony do wykonywania usług medycznych w pełnym zakresie,
o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1184).

            Termin płatności za wykonane badania wynosi do 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

            Podpisane oferty cenowe obejmujące kwotę netto i brutto według załączonych formularzy proszę nadsyłać na jeden z podanych adresów do dnia 28.05.2018 r.:

 • Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • aleksandra.kaczmarek@prokuratura-gorzow.pl
 • fax. 957-392-065


 formularz_nr_1.pdf

 formularz_nr_2.pdf

 zapytanie_ofertowe_PO_VII_WB262172018_pdf.pdf

 zapytanie_ofertowe_PO_VII_WB_262172018.doc