PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gorzów Wlkp., 19.06.2018 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.22.2018

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania          PO VII WB 262.22.2018 pod nazwą „Przechowywanie zwłok ludzkich i udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wybrana została oferta firmy Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o. z kwotą brutto 34.220,00 zł. wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf      wybor najkorzystniejszej oferty