PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa i montaż centrali telefonicznej szt. 1 wraz z 4 aparatami systemowymi w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie

Gorzów Wielkopolski, dnia 04.07.2018r.

  PO VII WB 262.23.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U z 2017 poz.1 579 ze zm./  na dostawę i montaż centrali telefonicznej szt. 1 wraz z 4 aparatami systemowymi w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie, Plac Kościelny 1, w następujących wariantach:

1/ zakup jednorazowy,

2/ zakup w ramach dzierżawy w okresie 12, 24 i 36 miesięcy z opcją wykupu po okresie dzierżawy.

Zamówienie dotyczy następujących modeli central:

  1. IPL-256.EU do zabudowy w szafie 19"  

20AB  analogowych wewnętrznych
4CTS   AB wewnętrznych cyfrowych
Telefony CTS-220.CL-BK    4 szt.

Cyfrowych linii miejskich ISDN BRA :                                                                  2
Analogowych linii miejskich z odbiorem prezentacji numeru CLIP :                     4
Stanowisk odsłuchu nagranych rozmów :                                                                1
Konferencje dla ilości uczestników :                                                                       3
Pakiet minut na zapowiedzi słowne :                                                                       20

Ponadto system musi być przygotowany pod późniejsze modyfikacje systemowe wynikające z zapotrzebowania użytkownika .

2. NCP CM300P  do zabudowy w szafie 19"

20AB  analogowych wewnętrznych
4CTS   AB wewnętrznych cyfrowych
Telefony CTS-220.CL-BK    4 szt.

Cyfrowych linii miejskich ISDN BRA :                                                                              2
Analogowych linii miejskich z odbiorem prezentacji numeru CLIP :                                4
Stanowisk odsłuchu nagranych rozmów :                                                                            1
Konferencje dla ilości uczestników :                                                                                   3
Pakiet minut na zapowiedzi słowne :                                                                                   20

 Ponadto system musi być przygotowany pod późniejsze modyfikacje systemowe wynikające z zapotrzebowania użytkownika .

3. NCP CM400P do zabudowy w szafie 19"      

20AB  analogowych wewnętrznych
4CTS   AB wewnętrznych cyfrowych
Telefony CTS-220.CL-BK    4 szt.

Cyfrowych linii miejskich ISDN BRA :                                                                  2
Analogowych linii miejskich z odbiorem prezentacji numeru CLIP :                     4
Stanowisk odsłuchu nagranych rozmów :                                                                1
Konferencje dla ilości uczestników :                                                                       3
Pakiet minut na zapowiedzi słowne :                                                                       20

 Ponadto system musi być przygotowany pod późniejsze modyfikacje systemowe wynikające z zapotrzebowania użytkownika .

4. Lub innych równoważnych central.

 

Termin realizacji: do 30 dni od podpisania umowy (zamówienia).

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru jednego z zaoferowanych wariantów.

Termin płatności wynosi do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.

            Oferty cenowe obejmujące kwotę netto i brutto oraz warunki gwarancji i termin realizacji proszę nadsyłać na jeden z podanych adresów do dnia 12 lipca br.

  • Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2 , 66-400 Gorzów Wlkp.
  • krzysztof.sanocki@prokuratura-gorzow.pl
  • fax  95 7392 065

Osobą do kontaktów w sprawach technicznych ze strony Zamawiającego jest Pan Marek Tarnowski tel. 502 642 742, a w pozostałych sprawach Pan Krzysztof Sanocki
tel. 95 7392 069.

 

 

 

  zapytanie_PO_VII_WB_262232018.pdf      Zapytanie