PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2018-08-06 Wybór oferty

Nr sprawy: PO VII WB 262.24.2018

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania          PO VII WB 262.24.2018 pod nazwą „Dostawa i montaż klimatyzatora w pok. nr 11 PO Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wybrana została oferta firmy NIX Marcin Graczyk z kwotą brutto 4.059,00 zł. 01_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf

 02_dokumentacja.pdf

 03_wniosek.pdf