PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2018-10-19 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gorzów Wlkp., dnia 19 październik 2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.30.2018 pod nazwą "Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na Potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy RESPOL Polska Sp. z o.o., ul. Szczawiowa 71, 70-010 Szczecin, z wartością brutto 41 258,70 zł, ceną ryczałtową brutto za 1 ryzę papieru ksero A4- 11,10 zł, ceną ryczałtową brutto za 1 ryzę papieru ksero A3- 22,20 zł. PO_VII_WB_262302018_informacja_o_wyborze.jpg