PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO PO VII WB 262.33.2018

 

Gorzów  Wlkp., dnia 19 października 2018r.

  PO VII WB 262.33.2018

     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp zaprasza do złożenia oferty  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1986) na zakup następującego sprzętu informatycznego:

  1. Komputer stacjonarny Fujitsu D558                               – 8 szt.
  2. Monitor IYAMA 21,5 XB2283HSU-B1DP                    – 8 szt.
  3. Notebook Dell Vostro                                                   – 3 szt.
  4. Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2016           – 8 szt.

zgodnie z  załączoną specyfikacją.

 

Oferty cenowe zawierające:

a/ cenę brutto i netto oddzielnie dla poszczególnych sprzętów i oprogramowania (koszt dostawy obciąża dostawcę) – waga ceny 100%,

b/ okres gwarancji,

c/ termin dostawy  wynosi 30 dni.

proszę przesłać do dnia 30  października br. na jeden z poniższych adresów:

Płatność nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i zamówionego sprzętu (dostawa do siedziby zamawiającego).

Załącznikiem do faktury winien być protokół przekazania sprzętu.

Osobą do kontaktów w zakresie parametrów sprzętu jest Pan Adam Bernatowicz. (tel. 95 7392 086) Specyfikacja_zakupowa_10_2018.pdf

 zapytanie_ofertowe_PO_VII_WB_262_33_2018.jpg