PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu na zakup sprzętu informatycznego zgodnie ze specyfikacją

Gorzów Wlkp., dnia 02 listopada 2018r.

PO VII WB 262.33.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.33.2018 na zakup następującego sprzętu informatycznego:

  1. Komputer stacjonarny Fujitsu D558                                     – 8 szt.
  2. Monitor IYAMA 21,5 XB2283HSU-B1DP                         – 8 szt.
  3. Notebook Dell Vostro                                                           – 3 szt.
  4. Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2016               – 8 szt.

zgodnie z  załączoną specyfikacją

- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Ośrodek Komputerowy „INFOSTIL” Sp. z o.o., ul. Kombatantów 2, 66-400 Gorzów Wlkp. z wartością brutto 52.235,64 zł.

  inf_PO_VII_WB_262332018.jpg      Informacja