PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2018-11-15 Zapytanie ofertowe - paczki świąteczne

PO VII WB 262.38.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek  prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

           

Wykaz słodyczy, które powinny znaleźć się w paczce, zawiera załącznik nr 1, wg którego należy również zrobić wycenę.

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zainteresowana jest zakupem ok. 125 (+/-10) paczek w oddzielnych torbach z nadrukiem świątecznym.

 

Dostawa paczek powinna nastąpić do dnia 03 grudnia 2018 r. do siedziby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2.

 

Płatność przelewem w ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

 

 

Osobą upoważnioną do kontaktów jest:

Krzysztof Sanocki tel. 95 7392 069

Paulina Karbowiak tel. 95 7392 066

 

Ofertę cenową proszę nadesłać do dnia 22 listopada  2018 r. na jeden z podanych adresów:

 

  • Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • paulina.karbowiak@prokuratura-gorzow.pl
  • fax. 95 7392 065


 zal_nr_1_wycena_paczki.xls

 Zapytanieofertowe.pdf