PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

zapytanie ofertowe na dostawę i montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach PO Gorzów Wlkp. oraz PR Strzelce Krajeńskie

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 listopada 2018 r.

  PO VII WB 262.41.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U z 2018 poz.1986/  na dostawę i montaż  klimatyzatorów:

1/ 6 szt. - w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2 – pok. 6,8, pok. kierowców, wymiana uszkodzonych: pok. 22A, sala narad (pok.8) – 2 szt.

2/  6 szt.- w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 – Wydział I: pok. 15,17,23; Wydział II: pok. 5,7,30.

3/ 1 szt. - w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kraj. – pok. 15.

Uwaga: zdemontowane zużyte jednostki wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

Termin realizacji: do 21 dni od podpisania umowy (zamówienia).

Zamawiający dopuszcza oferty częściowe na wybrane lokalizacje.

Faktury należy wystawić odrębnie dla każdej lokalizacji i załączyć protokół odbioru.

Termin płatności wynosi do 21 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury.

            Oferty cenowe obejmujące kwotę netto i brutto oraz warunki gwarancji i termin realizacji proszę nadsyłać na jeden z podanych adresów do dnia 03 grudnia br.

  • Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2 , 66-400 Gorzów Wlkp.
  • paulina.karbowiak@prokuratura-gorzow.pl
  • fax  95 7392 065

Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Pan Krzysztof Sanocki tel. 95 7392 069. zapytanie_PO_VII_WB_262412018.jpg      Zapytanie