PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę sprzętu informatycznego

Gorzów  Wlkp., dnia 30 listopada 2018 r. 

PO VII WB 262.42.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp zaprasza do złożenia oferty  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1986) na dostawę następującego sprzętu informatycznego:

1. Komputer Fujitsu Esprimo D558, P558 ( wymagana gwarancja 36 m-cy) – 10 szt.

2. Laptop Fujitsu Lifebook A357, A557 ( wymagana gwarancja 36 m-cy)  – 13 szt.

3. Monitor Iiyama 21,5” XB2283HSU-B1DP ( wymagana gwarancja 36 m-cy)   – 12 szt.

4. Monitor Iiyama 23,8” XB2483HSU-B3 ( wymagana gwarancja 36 m-cy) – 7 szt.

5. Drukarka Brother MFC-L8690CDW kolor ( wymagana gwarancja 36 m-cy) – 2 szt.

6. Drukarka Brother HL-L6400DW ( wymagana gwarancja 36 m-cy) – 3 szt.

6. Drukarka Brother HL-L5100DN ( wymagana gwarancja 36 m-cy) – 22 szt.

7. Drukarka Brother MFC-L5750DW kolor ( wymagana gwarancja 36 m-cy) – 1 szt.

8. Skaner KODAK i3200 – 1 szt.

9. Serwer NAS QNAP TVS-673e-16G+4TB x 6 – 2 szt.

10. Drukarka HP Oficejet 252 – 1 szt.

11. Microsoft Office Standard – 11 szt.

według załączonej specyfikacji zakupowej:

Oferty cenowe zawierające:

a/ cenę brutto i netto oddzielnie dla poszczególnych elementów (koszt dostawy obciąża dostawcę) – waga ceny 100%,

b/ okres gwarancji,

c/ termin dostawy  wynosi do 14 dni od daty zamówienia lub umowy.

proszę przesłać do dnia 06 grudnia br. na jeden z poniższych adresów:

UWAGA!

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne asortymenty.

Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i zamówionego sprzętu (dostawa do siedziby zamawiającego).

Załącznikiem do faktury winien być protokół przekazania sprzętu.

Osobą do kontaktów w zakresie parametrów sprzętu jest Pan Adam Bernatowicz. (tel. 95 7392 086) zapytanie_PO_VII_WB_262422018.pdf      Zapytanie ofertowe