PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2018-12-03 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim informuje, iż unieważnia zapytanie ofertowe na: „Grupowe ubezpieczenie na życie prokuratorów, prokuratorów
w stanie spoczynku, pracowników Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jej jednostek podległych oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci”
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1986), gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. uniewaznienie_post_opowania.jpg