PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP KRZESEŁ - PO VII WB 262.43.2018

Gorzów Wielkopolski, dnia      14 grudnia 2018r.

 

 PO VII WB 262.43.2018

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na zakup  i dostawę  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U z 2018 poz.1 986)  30 sztuk krzeseł ergonomicznych

o następujących cechach:

- 100BS KMD30- siedzisko i oparcie szare, siatkowe               - 5 szt.

- 100BS KMD30- siedzisko tapicerowane  i oparcie szare,       - 6 szt.

- 100BS KMD31- siedzisko i oparcie czarne, siatkowe             - 4 szt.

- 100BS KMD31- siedzisko tapicerowane i oparcie czarne,      - 15 szt.

 

Termin realizacji dostawy - nie później niż do 27 grudnia 2018 r.

Termin płatności wynosi do 10 dni od daty otrzymania faktury.

Oferty cenowe obejmujące kwotę netto i brutto  oraz warunki gwarancji proszę nadsyłać na jeden z podanych adresów do godz.10 dnia 18 grudnia br.

  • Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2 , 66-400 Gorzów Wlkp.
  • paulina.karbowiak@prokuratura-gorzow.pl
  • fax  95 7392 065

Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Pan Krzysztof Sanocki tel. 95 7392 069.

Uwaga.

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zastrzega sobie prawo do  odstąpienia od podpisania umowy, mimo wyboru oferenta.

 

 

 

 

 

 

  zapytanieofertowePOVIIWB262432018.jpg