PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

ZAPYTANIE OFERTOWE - na przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe

Gorzów  Wlkp., dnia 22 stycznia 2019 r.

  PO VII WB 262.2.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp zaprasza do złożenia oferty  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1986) na przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET na okres 12 miesięcy począwszy od 26 lutego 2019 r. według następującej specyfikacji zakupowej:

Certyfikat nr NL2017/038618 na produkty firmy ESET.

Użytkownik końcowy: Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim

Produkt: ESET Endpoint Antivirus Suite przedłużenie

Data wystawienia certyfikatu: 2017-10-24

Rejestracja licencji ESET

Liczba chronionych komputerów i urządzeń mobilnych: 210

w tym maksymalnie serwerów: 63

Licencja jest ważna do: 2019-02-25

Identyfikator publiczny  licencji: 33B-FX8-GFD

Oferty cenowe zawierające:

a/ nazwę, adres oraz NIP oferenta (wykonawcy)

a/ cenę brutto i netto (koszt dostawy obciąża dostawcę) – waga ceny 100%,

b/ termin dostawy  wynosi do 7 dni od podpisania umowy lub złożenia zamówienia

przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wlkp.

proszę przesłać do dnia 29 stycznia br. na jeden z poniższych adresów:

Płatność nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i potwierdzenia przedłużenia licencji.

Osobą do kontaktów w zakresie parametrów sprzętu jest Pan Adam Bernatowicz. (tel. 95 7392 086). zapytanie_PO_VII_WB_26222019.jpg      Zapytanie ofertowe