PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

odpowiedź na pytanie z dnia 25.01.2019 r. dotyczące postępowania pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych PO w Gorzowie Wlkp. i PR okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 28.01.2019 r.

PO VII WB 262.4.2019

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO PO VII WB 262.4.2019

           

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego”
- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986) w dniu 25. 01. 2019 r. wpłynęło następujące pytanie do treści zapytania ofertowego:

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 25.01.2019 r.

 

PYTANIE  1:            

„Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy w pozycji nr 19 kalkulacji ceny oferty (zał. nr  2 do zapytania ofertowego) podana została prawidłowa wydajność tonera koloru czarnego do urządzenia Canon MF728CDW? W załączniku wiadomości przesyłam wydruk ze strony internetowej firmy Canon, wskazujący, że wydajność tonera koloru czarnego do Canon MF728CDW wynosi 3400 stron. Proszę o wyjaśnienie.

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYT. 1: 

Uprzejmie wyjaśniam, iż w pozycji 19 kalkulacji ceny oferty (zał. nr 2 do zapytania ofertowego) podana została prawidłowa wydajność tonera koloru czarnego do urządzenia Canon MF728CDW. Jak wynika z treści przesłanego przez Państwa załącznika w postaci wydruku ze strony internetowej firmy Canon, mieliśmy na myśli zintegrowaną kasetę
z czarnym tonerem (pakiet ekonomiczny), która umożliwia wydrukowanie ok. 6800 stron (pomiar wg normy ISO 19798)- wydruk strony w załączeniu.

  odp_20190128.jpg      Odpowiedź na pytanie

 wydruk_20190128.jpg      Wydruk ze strony Canon