PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

2019-05-10 Zapytanie ofertowe na: Dostawę wody naturalnej pitnej wraz z osprzętem do dystrybucji na potrzeby jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego

      PO VII WB 262.11.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na „Dostawę wody naturalnej pitnej wraz z osprzętem do dystrybucji na potrzeby jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

 

Wodę oraz osprzęt (dystrybutory z podajnikami na kubki) należy dostarczyć do jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego pod adres:

  1. PO Gorzów Wlkp., ul. Moniuszki 2                        7 szt.
  2. PO Gorzów Wlkp., ul. Chopina 52                        3 szt.
  3. PR Międzyrzecz, ul. Wojska Polskiego 13A            2 szt.
  4. PR Słubice, ul. Konstytucji 3 Maja 6                     2 szt.
  5. PR Strzelce Krajeńskie, ul. Gorzowska 38            1 szt.
  6. PR Sulęcin, ul. Plac Kościelny 1                           1 szt.

 

            Osprzęt (dystrybutory z podajnikami na kubki) należy zainstalować we wskazanych miejscach w poszczególnych jednostkach. Wykonawca dostarczy wodę do poszczególnych jednostek w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia drogą elektroniczną (e-mailem) przez osoby wskazane w umowie. Realizacja umowy będzie przebiegała sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, poprzez składanie zamówień na dostawę wody przez poszczególne jednostki.

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Płatność będzie następowała przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

 

               Ofertę proszę przedłożyć zgodnie z formularzem ofertowym (zał. nr 1).

 

Osobą upoważnioną do kontaktów jest:

Pan Krzysztof Sanocki tel. 95 7392069

 

Oferty cenowe proszę nadsyłać na jeden z podanych adresów do dnia 17.05.2019 r.:

 

  • Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • paulina.karbowiak@prokuratura-gorzow.pl
  • fax. (095) 7-392-065


 projekt_umowy_0519.pdf

 Zalacznik_nr_1_0519.pdf

 zapytanie_ofertowe_dostawa_wody_0519.pdf