PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Dostawa wody naturalnej pitnej wraz z osprzętem do dystrybucji na potrzeby jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego"

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.11.2019 pod nazwą „Dostawa wody naturalnej pitnej wraz z osprzętem do dystrybucji na potrzeby jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego” (zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FLADER” Łukasz Flader, ul. Sułkowskiego 19/9, 66-400 Gorzów Wlkp, którego cena wynosi: brutto: 7486, 60 zł. 20190521_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf