PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części...

Gorzów Wielkopolski, 03 czerwca 2019 r.

PO VII WB 2362.12.2019

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o syg. PO VII WB 262.12.2019 pod nazwą „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części zabezpieczonych przez Prokuraturę do celów procesowych, na obszarze działania jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”

(zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy

 

Część I: „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części zabezpieczonych przez Prokuraturę do celów procesowych, na obszarze działania Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

 

Wybrano ofertę - Netmedia Partners Grup Sp. z o.o S.K.A. ul. Poznańska 98 A, 66-400 Gorzów Wlkp, którego cena wynosi: brutto: 38276,60 zł

 

Część II: „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części zabezpieczonych przez Prokuraturę do celów procesowych, na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu i Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie”

 

Wybrano ofertę - Netmedia Partners Grup Sp. z o.o S.K.A. ul. Poznańska 98 A, 66-400 Gorzów Wlkp, którego cena wynosi: brutto: 31438,30 zł.

 

Część III: „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) i całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych, motocykli i ich części zabezpieczonych przez Prokuraturę do celów procesowych, na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

 

Wybrano ofertę - Auto Serwis „TYMEX” Marlena Adamczuk Międzyrzecz – Wybudowanie 106, 66-300 Międzyrzecz, którego cena wynosi: brutto: 36092,50 zł.,

 

 

 

 

 

 

 

 

  inf_20190603.pdf      Informacja