PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY sygn. PO VII WB 262.19.2019

PO VII WB 262.19.2019

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o syg. PO VII WB 262.19.2019 pod nazwą „Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych oraz napraw kserokopiarek i faksów na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek jej podległych”

(zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy

 

PUH AMBER Krzysztof Wolanicki – ul. Rynek im. Jana Pawła II 4, 74-300 Myślibórz, którego cena wynosi brutto: 64.146,03 zł. informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_kserokopiarki_2019.pdf