PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Zapytanie ofertowe - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 08.10.2019 r.

PO VII WB 262.23.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. papier ksero A4 biurowy, przeznaczony do wysoko nakładowych drukarek i kserokopiarek oraz faksów:

- gramatura 80 g/m2;

- białość minimum CIE 146;

- ryza – 500 arkuszy;

b) papier ksero A3 biurowy, przeznaczony do wysoko nakładowych drukarek i kserokopiarek:

-  gramatura 80 g/m2;

- białość minimum CIE 146;

- ryza – 500 arkuszy.

 1. Zamówienie dotyczy 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jej Prokuratur Rejonowych w: Gorzowie Wlkp., Sulęcinie, Strzelcach Krajeńskich, Słubicach i Międzyrzeczu.
 3. Ilości wskazane w kolumnie 4 załącznika nr 1 do zapytania ofertowego są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi dla porównania ofert. Wykonawcy,
  z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ilościach podanych w tabeli.
 4. Składanie zamówień na dostawę papieru będzie możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) bądź faksu.
 5. Papier będzie dostarczany sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, przez okres 18 miesięcy obowiązywania umowy. Koszt transportu przedmiotu zamówienia do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek jej podległych ponosi Wykonawca. Wykonawca dostarczy zamówiony papier w ciągu 48 godzin od momentu przesłania zamówienia.
 6. Wykonawca dostarczy oraz zapewni wniesienie przedmiotu zamówienia do pomieszczeń biurowych wskazanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
 7. Wykaz siedzib jednostek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.:

 

 1. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp. (Wydział VII);
 2. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wlkp. (Wydział I i II);
 3. Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp., ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.;
 4. Prokuratura Rejonowa w Słubicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 69-100 Słubice;
 5. Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie, ul. Plac Kościelny 1, 69-200 Sulęcin;
 6. Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich, ul. Gorzowska 38, 66-500 Strzelce Krajeńskie;
 7. Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13a, 66-300 Międzyrzecz.
 1. Termin płatności wynosi do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za daną dostawę do siedziby Zamawiającego.

 

 

Oferty cenowe, na które składa się prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy- załącznik nr 1 do zapytania proszę nadsyłać na jeden z podanych adresów do dnia 16.10.2019 r.:

 

  wzor_umowy_PO_VII_WB_262232019.pdf      Wzór umowy

 zal_1_PO_VII_WB_262232019.doc      Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

 zapytanie_PO_VII_WB_262232019.pdf      Zapytanie ofertowe