PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PO VII WB 262.22.2019

Gorzów Wlkp., dnia 10 października 2019r

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PO VII WB 262.22.2019 pod nazwą „Przewóz zwłok/ szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8) ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Firmy Handlowo-Usługowej PRO MORTE Barbara Wojtuściszyn, ul. Żwirowa 19E, 66-400 Gorzów Wlkp., z wartością brutto 2962,00 zł.

  informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_ofertypdf.pdf