PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Prowadzenie przeglądów i konserwacji raz w kwartale oraz usług serwisowych według potrzeb Zamawiającego celem utrzymania stałej sprawności następujących systemów (...)

Gorzów Wlkp. 14.11.2019 r.

PO VII WB 262.25.2019                                                   

                           

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – (Dz. U. z 2019, poz. 1843)

na

„Prowadzenie przeglądów i konserwacji raz w kwartale oraz usług serwisowych według potrzeb Zamawiającego celem utrzymania stałej sprawności następujących systemów:

1/ systemu sygnalizacji włamania,

2/ systemu ppoż.,

3/ systemu telewizji przemysłowej,

4/ systemu kontroli dostępu,

5/ przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

6/ oświetlenia awaryjnego

w lokalizacjach…”

 

Postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowane zamówienia tj. kwotę 41 400,00 zł.

 

  inf_20191114.pdf      Informacja